Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR:

 

  1. SATICI


Unvanı : ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

 

Adresi : Büyükdere Cad. No:102/78 Kat:20 34394 Esentepe/İstanbul


Telefon     : 0 212 211 74 00
Faks         : 0 212 288 00 91

E-Mail       : [email protected]

Web Sitesi : www.nuk.com.tr

 

1.2 ALICI


Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi   :
Telefon :
E-mail   :


 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. Bu sözleşme ve kapsamı sadece nuk.com.tr üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:


Ürünün; İlan numarası, Ürüne uygulanacak Tasarım Numarası, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli ve diğer temel nitelikler aşağıda belirtilmiştir.


 

 1. İlan No     :

 2. Ürün Türü  :

 3. Ürüne Uygulanacak

Tasarım No :

 1. Marka/Model/Renk :

 2. Adedi :

 3. Satış Fiyatı (KDV dâhil) :

 4. Kargo Ücreti :

 5. Ödeme şekli :

 6. Teslimat Adresi :

 7. Teslim Edilecek Kişi :

 8. Fatura Adresi :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

 1. ALICI, internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün hazırlanarak teslim edilmesine ilişkin ön bilgilerini okuyup, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın alımı konusunda onay verdiğini kabul eder. ALICI iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ALICI, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa), var ise ödeme yöntemleri ya da banka havalesi, ile ürün ücretini ödeyebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.

 

 1. Sözleşme konusu ürün, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ALICI’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

 

 1. İş bu Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka 3. bir şahsa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya şirketin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler ALICI'ya aittir.

 

 1. ALICI, madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 

 1. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya SATICI’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları ALICI’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

 1. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini teklif eder. SATICI’nın teklifi kabul etmemesi halinde sipariş iptal edilerek ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.

 

 1. Ürün, Siparişin hazırlanması bittikten sonra SATICI tarafından anlaşmalı kargo şirketine, ALICI’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren ALICI’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. ALICI’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi hallerde SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder. İnternet sitesinde stokta bulunmadığı açıkça belirtilen ürünlerin siparişi SATICI kabul etmeyebilir, bu durumda ALICI’ya yukarıdaki hükümler çerçevesinde bilgilendirme yapılır ya da internet sitesi sistemi bu çerçevede düzenlenir.

 

 1. ALICI, Ürünü kargodan teslim alırken paketin hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturmalıdır. Tutanakta kargo firmasının da imzası yer almalı imzadan imtina ediyor ise bu husus tutanakta belirtilmelidir. ALICI, durumu hemen elektronik posta yolu ile SATICI’ya iletmeli ve tutanağı SATICI’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda ALICI’ya geri dönüş yapacaktır.

 

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

 1. ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile 14 gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, cayma hakkının kullanılacağına dair bildirimi iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.

 2. İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın sevk irsaliyesindeki iade talebi formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir. İade talebi doldurulduktan sonra SATICI’nın ALICI’ya belirtiği adrese ürünü SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile gönderilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın gönderdiği ürünü Cayma Hakkı Şartlarına istinaden değerlendirip onayladıktan sonra 14 gün içerisinde ürün bedelini, ALICI’nın ödediği şartlarda iade edecektir. Ürün Ayıbı hariç, Cayma Hakkı kullanımı için ürününün eksiksiz, ambalajı tüm parçalarıyla birlikte yıpranmadan, zarar görmemiş olarak irsaliyesi ve garanti kartı ile gönderilmesi gerekmektedir.

 3. Cayma hakkının kullanılması sonrasında, ALICI tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmesi akabinde SATICI, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

 4. SATICI veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

 5. Alıcı Cayma Hakkını kullandığı takdirde ürünü faturası, kutusu ve tüm donanımlarıyla birlikte, Satıcıdan teslim aldığı haliyle iade etmekle yükümlüdür. Cayma Hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde mutat kullanımdan kaynaklanan eskimelerden alıcı sorumlu değildir.

 6. ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 7. İnternet sitesi üzerinden satışlar yalnızca yurtiçine yapılmaktadır.

 8. İş bu sözleşme dâhilinde yukarıda belirtilen süre ve usule uyulmadığı takdirde Cayma Hakkı Kullanılamaz. Cayma Hakkının geçerli bir şekilde kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen süre ve usule uyulması yasal zorunluluktur.

 9. Cayma Hakkı kullanılmadığı takdirde sonradan cayma hakkının kullanılması hukuken mümkün değildir.

 10. Aşağıdaki Hallerde Cayma Hakkı KULLANILAMAZ.

Biberon, emzik, göğüs pedi, bebek bezi, göğüs pompası vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler; jelatin, blister ya da vakumlu ambalajlı ürünlerde ambalajı açılmış ya da zarar görmüş olanlar; DVD, VCD, kitap, dergi vb. kopyalanabilir ürünler; İç çamaşırları ve yıkanmış tekstil ürünleri; gıda ürünleri; koruyucu bandı olmayan hızlı tüketim ürünleri; teşhir/ fırsat köşesi reyonunda indirimli olarak satılan ve kusuru önceden belirtilen ürünler; tüm kullanılmış ürünler cayma hakkı kapsamı dışındadır.
Ayrıca

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 

Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

ATAK DIŞ TİCARET A.Ş (BOĞAZİÇİ KURUMLAR V.D: 0940015006) tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, internet sitesine girilmiş olan kişisel verileri reklam, tanıtım, istatistik bilgilerinin tutulması amacıyla işleyebileceği gibi dilerse KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ TİC. ve SAN.  LTD. ŞTİ, MAR BEBEK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,  şirket bayi ve çalışanlarına aktarabilir. İlgili kişi; kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Alıcı, ATAK DIŞ TİCARET A.Ş (BOĞAZİÇİ KURUMLAR V.D: 0940015006)’nin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, internet sitesine girmiş olduğu kişisel verileri reklam, tanıtım, istatistik bilgilerinin tutulması amacıyla işlemesine ve KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ TİC. ve SAN.  LTD. ŞTİ, MAR BEBEK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,  şirket bayi ve çalışanlarına aktarımına muvafakat etmiştir.
 2.  

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME

 1. İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

İşbu 6 maddeden ibaret mesafeli satış sözleşmesi ...../...../..... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve ALICI’ya iletilmiştir.

Çerez Kullanımı